Kristine Bendtsen

Your ePortfolio

2016 til censor

3ghtxe15 Idehistorie B

Jens Bach-Pedersen

3ghtxe15 Kemi A

Merete Mathiassen

 

(1.g og 2.g pensum kan findes i "2015 til censor" i filen 2ghtxe14 kemi B)

2ghtxf15 Kemi B

Kristine Bendtsen

2ghtxe15 Kemi B

Merete Mathiassen

2ghtxe15 Teknologi B

Per Birk Laursen og Merete Mathiassen

3ghtxe15 Dansk A

Bodil Ahlmann Jensen og Thure Busk Harrington

3ghtxe15 BIoteknologi A

Helene Andersen, Jakob M. Moser, Kristine Bendtsen

1ghtxe15 Biologi C

Karsten Lund Johansen

1ghtxf15 Biologi C

Karsten Lund Johansen

3ghtx Psykologi C, Valghold

Aase Guld

3ghtxf15 Teknologi A

Lars Rask Mortensen

2ghtxe15bio Fysik B

Jes Rugård Poulsen

2ghtxf15 Matematik B

Jes Rugård Poulsen

2ghtxe15 Engelsk B

Mira Louise Lemhöfer, Camilla Riis Thomsen og Nanna Kjær

3ghtxe15Na Fysik A

Lone Pedersen, Lars Vestergaard Iversen, Per Birk Laursen og Steen Oluf Karlsen

3ghtxef15 Teknikfag A: Design og Produktion

Steen Oluf Karlsen

1ghtxe15 KomIT C

Allan Ekström

1ghtxf15 KomIT C

Allan Ekström

3ghtxf15med KomIT A

Allan Ekström

3ghtxf15 Dansk A

Bodil Ahlmann Jensen

AmatA15x Matematik A Valghold

Kristine Bendtsen og Per Birk Laursen(1.g og 2.g)

Lars Vestergaard Iversen(3.g)

2ghtxf15 Fysik B

Lars Vestergaard Iversen

3ghtxe15 Matematik A

Kristine Bendtsen(1.g og 2.g)

Lars Vestergaard Iversen(3.g)

3ghtxf15tek Innovation C

Kent Kjær Urup Hansen

 
Powered by: itslearning